วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

0-2282-8940-3, 0-2281-6738, 0-2281-6795
vidhyasomcompany@yahoo.com

ข้อมูลธุรกิจ

ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย ขายส่ง อุปกรณ์ของใช้ห้องทดลอง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ สำหรับห้องแลป ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการทางเคมี ชีววิทยา โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ บริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องแก้วทุกชนิด อุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องชั่งสารเคมี เครื่องมือการตรวจวัดคุณภาพน้ำตะเกียงแอลกอฮอล์ แท่งแก้ว หลอดแก้ว หลอดทดลอง

นอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์และเครื่องมือห้องผ่าตัดอุปกรณ์ตรวจวัด สำหรับโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก สัตว์แพทย์ เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน ตรา มหาบัณฑิตหนุ่ม เช่น ยาธาตุน้ำแดง มหาหิงคุ์ ทิงเจอร์ ยาแดง ด่างทับทิม วิทยาศรม

สินค้าและบริการ

จำหน่ายส่งและปลีก อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องกลั่นน้ำ ชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหย ชุดกลั่นควบแน่น กรวยแยกสาร กล้อง Hand refractometer หรือกล้องวัดความหวาน, กล้องวัดความเค็ม, กล้องจุลทรรศน์ 1 ตา และ2ตา, กล้องส่องวัสดุ, ตู้อบแห้ง Hot air oven, เครื่องวัดความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ, เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดพืช เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ ในอากาศในเนื้อสัตว์, เตาไฟฟ้า Hot plate, Hotplate Stirrers, Shaker Flask และอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแลป อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดลอง เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องแก้ว PYREX, BOECO, SIMAX, สำหรับวิเคราะห์ในห้องแลป แอลกอฮอล์มิเตอร์

จำหน่าย สารเคมี เคมีภัณฑ์ เคมีสำหรับอาหารและอาหาร เคมีสำหรับเครื่องสำอาง เคมีห้องแลป-โรงพยาบาล

สารเคมี สารเคมี Grade BP และ Grade AR บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ หลายยี่ห้อดังนี้ MERCK, BDH, AJAX, PANREAC, QREC, CARLO, FLUKA, RIEDEL

 

ชุดน้ำยาสำหรับเทสน้ำ

· Chlorine Test Solution (0.1% ortho-Tolidine)

· pH Test Solution (Phenol Red/Chlorine Neutralizer)

· Water Hardness Determination (4% Na4 EDTA)

· Buffer Indicator for Water Hardness Determination

เรามีสินค้าในสต็อกพร้อมส่งมอบ มีผู้ชำนาญการให้คำแนะนำในการเลือกใช้สารเคมี ให้เหมาะสมกับงาน เพื่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความประหยัด

 

แคตตาล็อกออนไลน์

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - Filtering Flask

  Filtering Flask

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - เครื่องมือห้องผ่าตัด

  เครื่องมือห้องผ่าตัด

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - Hand refractometer

  Hand refractometer

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - กรรไกรเครื่องมือแพทย์

  กรรไกรเครื่องมือแพทย์

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - กรรไกรใช้สำหรับผ่าตัด

  กรรไกรใช้สำหรับผ่าตัด

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - กรรไกรปากคีบ

  กรรไกรปากคีบ

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - กรรไกรสำหรับผ่าตัด

  กรรไกรสำหรับผ่าตัด

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - กรวยกรองกระเบื้อง

  กรวยกรองกระเบื้อง

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - กระบอกตวง

  กระบอกตวง

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - โกร่งบดยา

  โกร่งบดยา

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - ขวดเก็บตัวอย่าง

  ขวดเก็บตัวอย่าง

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - ขวดแก้ว

  ขวดแก้ว

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - ขวดบีบน้ำกลั่น

  ขวดบีบน้ำกลั่น

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - ขวดพลาสติก

  ขวดพลาสติก

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - ขวดรูปชมพู่

  ขวดรูปชมพู่

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - ขวดเลี้ยงเชื้อปากอ้าและปากแคบ

  ขวดเลี้ยงเชื้อปากอ้าและปากแคบ

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - เครื่องกลั่นน้ำ

  เครื่องกลั่นน้ำ

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - เครื่องแก้วการแพทย์

  เครื่องแก้วการแพทย์

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - เครื่องแก้ววิทยาศาตร์

  เครื่องแก้ววิทยาศาตร์

 • วิทยาศรม-เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ - เครื่องชั่ง2แขน

  เครื่องชั่ง2แขน

 • Filtering Flask

  Filtering flask รายละเอียด: ขายส่ง ขายปลีก ขวดที่ใช้ในการกรอง (Filtering flask) หรือ ขวดลดความดัน (Suction flask) อุปกรณ์ใช้ในการกรอง เพื่อแยกของเหลวออกจากของแข็ง นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องใช้ และเคมีภัณฑ์ สำหรับห้องทดลอง ห้องแลป จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2282-8940-3

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • เครื่องมือห้องผ่าตัด

  เครื่องมือห้องผ่าตัด รายละเอียด: ขายส่ง ขายปลีก เครื่องมือห้องผ่าตัด เครื่องมือศัลยกรรม เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับ โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก เช่น เครื่องมือใช้ตัดใช้เลาะ มีดหมอและกรรไกรผ่าตัด, เครื่องมือใช้หนีบ เครื่องมือห้ามเลือด, เครื่องมือใช้ถ่างแผล, เครื่องมือใช้จับหรือยึดถือ, เครื่องมือใช้ร่วมอื่นๆสำหรับการผ่าตัด นอกจากนี้ วิท...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • Hand refractometer

  Hand refractometer รายละเอียด: ขายส่ง ขายปลีก เครื่องมือวัดค่าความเข้มข้นของสารละลาย (Hand refractometer) วัดค่าเป็นแถบสี ที่อ่านค่าตัวเลขได้เป็นเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น ตามสเกล เป็น องศาบริกซ์ (Brix) ขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบา พกพาได้ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว การทำงานของ Hand refractometer อาศัยหลักการหักเหของแสงใช้วัดความเข้มข้นของสารละลาย เหมาะสำหร...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • กรรไกรเครื่องมือแพทย์

  กรรไกรเครื่องมือแพทย์ รายละเอียด: ขายส่ง ขายปลีก กรรไกรเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ กรรไกรเมโย (Mayo scissors) ใช้ตัดเนื้อเยื่อหนา พังผืด มีทั้งชนิดปลายโค้งและปลายตรง, กรรไกรเม็ทเซ็นบอม (Metzenbuam scissors) ใช้ตัดเลาะเนื้อเยื่อทั่วไป, กรรไกรตัดไหม (Suture scissors, Blunt pointed scissors) ใช้ตัดเส้นวัสดุใช้เย็บแผล มีปลายมนป้องกันการทิ่มแทงบาดอวัยวะข้...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • กรรไกรใช้สำหรับผ่าตัด

  กรรไกรใช้สำหรับผ่าตัด รายละเอียด: ขายส่งอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัด เช่น กรรไกรใช้สำหรับการผ่าตัด (Operating Scissor) กรรไกรผ่าตัดแบบตรง กรรไกรผ่าตัดแบบโค้ง กรรไกรตัดไหม (IRIS scissor) สั่งซื้อกรรไกรทางการแพทย์ วิทยาศรม บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2282-8940-3กรรไกรปากคีบ

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • กรรไกรปากคีบ

  กรรไกรปากคีบ รายละเอียด: ขายส่ง กรรไกรปากคีบ, ขายปลีก กรรไกรปากคีบ, ปากคีบ (thumb forceps หรือ dressing forceps) ใช้หยิบจับเนื้อเยื่อ มีทั้งชนิดมีเขี้ยว และ ชนิดไม่มีเขี้ยว และจำหน่ายคีมจับเนื้อเยื่อ สั่งซื้อจำนวนมาก ราคาพิเศษ วิทยาศรม บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2282-8940-3

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • กรรไกรสำหรับผ่าตัด

  กรรไกรสำหรับผ่าตัด รายละเอียด: ขายส่ง กรรไกรสำหรับผ่าตัด ในห้องผ่าตัด ห้องศัลยกรรม กรรไกรผ่าตัด (scissors) ใช้ตัดเนื้อเยื่อ เลาะแยกเนื้อ มีหลายชนิด ขนาดตั้งแต่ 7ซม. ถึง 30 ซม. มีทั้งรูปร่างกรรไกรผ่าตัดปลายโค้ง และ กรรไกรผ่าตัดปลายตรง มุมปลายแหลม และ มุมปลายมน สั่งซื้อจำนวนมาก ราคาพิเศษ วิทยาศรม บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม โ...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • กรวยกรองกระเบื้อง

  กรวยกรองกระเบื้อง รายละเอียด: ขายส่ง ขายปลีก กรวยกรองกระเบื้อง กรวยกระเบื้อง (Porcelain buchner funnel) มีหลายขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.7ซม., 5.5ซม., 7ซม., 9ซม., 11ซม., 12.5ซม., 15ซม. สั่งซื้อจำนวนมาก ราคาพิเศษ นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือห้องแลป บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2282-8940...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • กระบอกตวง

  กระบอกตวง รายละเอียด: ขายส่ง ขายปลีกเครื่องมือวัดปริมาตร กระบอกตวง (Graduated cylinder) ใช้สำหรับตวงสารละลาย กระบอกตวง เนื้อแก้วใส ทนสารเคมี ทนความร้อนได้ดี ขนาด 100 ml. ถึงขนาด 2000 ml. และ กระบอกตวงพลาสติก (Cylinder plastic polypropylene) เนื้อขาวขุ่น มีขนาดตั้งแต่ 10 ml. ถึงขนาด 2000 ml. นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาส...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • โกร่งบดยา

  โกร่งบดยา รายละเอียด: ขายส่ง ขายปลีก เครื่องมือที่เภสัชกร โกร่งบดยา (Motar & Pestle) ครกบดยา ประกอบด้วยตัวโกร่ง (mortar) และลูกบด (pestle) ใช้บดยาและปรุงยา นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือห้องแลป บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สอบถาม โทร 0-2282-8940-3

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • ขวดเก็บตัวอย่าง

  ขวดเก็บตัวอย่าง รายละเอียด: ขายส่ง ขวดเก็บตัวอย่าง (Water sampler) ขวดเก็บตัวอย่างสารละลาย ขวดเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ตัวขวดและฝาขวด เป็น พลาสติกพีพี Polypropylene (PP) ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนสูง ใช้เก็บตัวอย่าง เป็นผง ของเหลว สารเคมี สารละลาย ปัสสาวะ ดิน นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังจำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือห้องแลป ...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • ขวดแก้ว

  ขวดแก้ว รายละเอียด: ขายส่ง เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ (Science glassware) ขวดแก้วเล็ก (Vial), ขวดแก้วเล็กฝาขาว (Scintillation vial), ขวดใส่สารละลาย (Reagent bottle), ขวดก้นกลม ขวดก้นแบน (Round, Flat bottom flask) นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังมี อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดการทดลอง บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สอบถาม โทร 0-2282-8940-3 ...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • ขวดบีบน้ำกลั่น

  ขวดบีบน้ำกลั่น รายละเอียด: ขายส่งขวดบีบน้ำกลั่น ขวดฉีดน้ำกลั่น (Wash bottle) ผลิตจากพลาสติกชนิด LDPE ที่ทนต่อการบีบ สามารถใส่สารละลายได้ทนกรด ทนด่าง ทนแอลกอฮอล์ มีหลายขนาด ใช้ฉีดล้างอเนกประสงค์ ในห้องแลป ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังมี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดการทดลอง สารเคมี บริการจัดส่งสิน...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • ขวดพลาสติก

  ขวดพลาสติก รายละเอียด: ขายส่ง ขวดพลาสติก ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ขวดพีพี Polypropylene (PP) ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนสูง นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังมี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือห้องแลป ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดการทดลอง สารเคมี บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สอบถาม โทร 0-2282-8940-3

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • ขวดรูปชมพู่

  ขวดรูปชมพู่ รายละเอียด: ขายส่ง ขายปลีก ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer Flask) หรือ คอนอิแค็ล ฟลาสค์ (Conical Flask) เนื้อแก้ว ขวดรูปชมพู่ เนื้อหนา ผลิตจาก Borosilicate 3.3 ที่ทนความร้อนได้ดี ใช้ผสมของเหลว หรือใส่สารละลาย นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังมี เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์อื่นๆ เครื่องมือห้องแลป ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดการทดลอง บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเ...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • ขวดเลี้ยงเชื้อปากอ้าและปากแคบ

  ขวดเลี้ยงเชื้อปากอ้าและปากแคบ รายละเอียด: ขายส่ง ขวดเลี้ยงเชื้อปากอ้า ขวดเลี้ยงเชื้อปากแคบ ขวดมีเดีย ขวดดูแรน ขวดฝาเกลียว ขวดเลี้ยงเชื้อ (Laboratory Bottle) ใช้งานในห้องปฏิบัติการ ห้องแลป ห้องทดลอง นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังมี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดการทดลอง บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สอบถาม โทร 0-2282-8940-3 ...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • เครื่องกลั่นน้ำ

  เครื่องกลั่นน้ำ รายละเอียด: ขายเครื่องกลั่นน้ำ (Water still) ใช้ผลิตน้ำกลั่นบริสุทธิ์ แบบการกลั่นครั้งเดียว นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังมี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือห้องแลป ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดการทดลอง สารเคมี บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สอบถาม โทร 0-2282-8940-3

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • เครื่องแก้วการแพทย์

  เครื่องแก้วการแพทย์ รายละเอียด: ขายส่ง ขายปลีก เครื่องแก้วการแพทย์ (Scientific Glassware Instrument) บีกเกอร์ (Beaker) ใช้ใส่สารละลายสาร ให้ความร้อน ผสมสาร ทำปฏิกิริยาเคมี ขนาดความจุ 50 ml. ถึงขนาด 5000 ml. นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังจำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือห้องแลป ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดการทดลอง สารเคมี บริการจัดส่งสิ...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • เครื่องแก้ววิทยาศาตร์

  เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ รายละเอียด: ขายส่ง ขายปลีก อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ (Laboratory Glassware Products) เครื่องแก้วห้องทดลอง สำหรับใช้ในห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ห้องแล็บ ครุภัณฑ์การศึกษาสื่อการเรียนการสอน บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สอบถาม โทร 0-2282-8940-3

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 • เครื่องชั่ง2แขน

  เครื่องชั่ง2แขน รายละเอียด: จำหน่าย เครื่องชั่งสองแขน, เครื่องชั่ง 2แขน (Simple balance) ตัวเครื่องทำจากเหล็กหล่อ จานชั่งเป็นสแตนเลส เกรด 304 พิกัดชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 2,000 กรัม (2 กิโลกรัม) สำหรับชั่งผงเคมี ชั่งยา นอกจากนี้ วิทยาศรม ยังมี เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์อื่นๆ เครื่องมือห้องแลป สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดการทดลอง บริก...

  หมวดหมู่ : เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ที่อยู่

บริษัท วิทยาศรม จำกัด

ที่อยู่
43-5,51 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

พิกัด

13.757382 ,100.499719